Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Yeni Çağ Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Yeni Çağ: 1453′teki istanbul’un fethiyle başlar, 1789′daki fransız ihtilaline kadar sürer. Yeni Çağ (Erken Çağdaş Dönemi), Tarih Çağlarının üçüncüsüdür.

Yeni Çağın Genel Özellikleri

 1. Feodal yönetimler (derebeylikler) yıkıldı, krallıklar güç kazandı.
 2. Avrupa'da Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform gibi önemli gelişmeler yaşanmıştır.
 3. Rönesansla birlikte skolastik düşünce sistemi çökmüş, akıl, bilim ve deney ön plana çıkmıştır.
 4. Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı güç ve önem kazanmıştır.
 5. Sömürge imparatorlukları kurulmuştur.
 6. Uluslararası kültür etkileşimi hızlanmıştır.
 7. Bu çağın bir bölümünde topraklarını genişleten Osmanlı İmparatorluğu, gücünü yitirmeye başladı.
 8. Skolastik düşüncenin yerini pozitif düşünceye; hümanizmaya bırakmaya başladığı bir dönemdir.
 9. Akdeniz limanlarının ticari önemini yitirmesine karşılık Atlas Okyanusu'nun ticari öneminin artmasına yol açan gelişmelerin yaşandığı bir çağdır.
 10. Avrupa'da düşünce din dünyasında köklü değişmelerin yaşandığı bir dönemdir. (Yeni mezhepler ortaya çıkmıştır)
 11. Bireycilik anlayışı gelişti.
 12. Milli devletler kurulmaya başlandı.
 13. Avrupa bütün dünyaya yayılmaya başladı.
 14. Haçlı düşüncesi zayıfladı.

Yeni Çağ Başlarındaki Buluşlar

1. Barutun Ateşli Silahlarda Kullanılması

Barutu bulan Çinlilerdir. Avrupalılar Haçlı Seferleri Sırasında barutu Türk ve Müslümanlardan öğrendiler. Ateşli silahlarda kullandılar. Top ilk kez İngilizler tarafından kullanıldı. Topun savaşlarda kullanılması Avrupa'nın siyasi yapısını etkiledi. Krallar derebeylerin şatolarını yıktılar. Feodalite devri sona erdi. Merkezi mutlak krallıklar güçlendi.

2. Pusulanın Geliştirilmesi

Pusula Çinliler tarafından bulundu ve kullanıldı. Avrupalılar Haçlı Seferleri sırasında pusulayı öğrendiler. Gerekli düzeltmeler yapıldı. Bu sayede gemiler güvenlik içinde denizlere açılma imkanına kavuştular. Gemicilik sanatının gelişmesi ile yeni yollar ve ülkeler keşfedildi. Coğrafi keşif hareketleri başladı.

3. Kağıt ve Matbaanın Tanınması

Çinliler ipekten kağıt imal ettiler. Türkler ise pamuktan kaªğıt üretiyorlardı. Araplar Talas Savaşı'nda elde edilen Çinli esirlerden kağıt yapmasının öğrendiler. Paçavra ve selülozdan kağıt imal etmeyi başardılar. Bu sayede kağıt ucuza imal edildi.
Matbaada Çinliler ve Uygur Türkleri tarafından kullanılmıştır. Uygurlar tahta kalıplar hazırlayarak baskı yapıyorlardı. Avrupalılar Haçlı Seferleri ile kağıt ve matbaa ile tanıştılar. Felemenkli Jan Koster tahta harfler yaparak kalıplar hazırladı. Alman Jan Gutenberg harfleri madenden döktü. Bu sayede kitap basımı kolaylaştı.
Kağıt ve matbaa okur -yazar sayısını artırdı. Okuma -yazma imtiyaz olmaktan çıktı. Fikir hayatında önemli gelişmeler oldu. Rönesans ve Reform hareketleri başladı.

Yeni Çağda Yaşananlar

2. Viyana Kuşatması Feodalite rejimi yıkıldı, yerine merkezî krallıklar geldi. 19. yy ve 20. yy'de yaşayacak imparatorlukların temeli bu şekilde atıldı.
 Rönesans başladı. Bu akımın sonucu olarak, Avrupa'da bilimsel ilerlemeler kaydedildi (Aydınlanma Çağı ve Bilimsel devrim). Matbaa gibi Avrupa'da olmayan olmayan makineler Avrupa'ya getirildi. Bu gelişmeler, daha sonra Sanayi Devrimi'ne neden olacaktır.
 Sömürgeciliğin temeli olacak olan Coğrafi Keşifler başladı. Sonrasında ise Amerika Kıtası, Hindistan ve Okyanusya kolonileştirilmeye başlandı.
 Din savaşları yaşandı. Katolik Kilisesi'nin gücü azaldı. Protestanlık doğdu. Bu din savaşları: Fransız Din Savaşları ve Otuz Yıl Savaşları.
 Hümanizm akımı doğdu.
 Avrupa'nın siyasi yapısını fazlasıyla değiştirecek olan büyük savaşlar yaşandı (Kutsal İttifak, Büyük Kuzey, ve İspanya Veraset Savaşları).

Yeni Çağda Büyük Avrupa Devletleri

 Osmanlı İmparatorluğu
 Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu
 1. Avusturya Arşidüklüğü
 2. Prusya Krallığı
 Lehistan
 Rusya Çarlığı (1721'den itibaren imparatorluk)
 İspanyol İmparatorluğu
 Büyük Britanya
 Fransa Krallığı
 Venedik Cumhuriyeti
 Ceneviz Cumhuriyeti


Yeni Çağ Resimleri

 • -1
  Yeni Çağ Hangi Yüzyılları Kapsar 3 yıl önce

  Yeni Çağ Hangi Yüzyılları Kapsar

Yeni Çağ Sunumları

Yeni Çağ Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Yeni Çağ Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Yeni Çağ Nedir?
  Orta Çağın bitiminden (1453 veya 1492den) Fransız İhtilâline (1789) kadar süren çağ


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yeni Çağ Hangi Yüzyılları Kapsar
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin